ЗА ПОРОДАТА

Породата Лакон

Породата Лакон е създадена през 19 век, като създаването й е било продиктувано от необходимостта да се осигури достатъчно количество овче мляко за съществуващата в района на Рокфор млечна промишленост.

Организирана работа с породата Лакон е започнала през далечната 1902, а първата Племенна книга е заведена през 1942 година. Понастоящем селекционната дейност с породата се извършва от организацията UPRA LACAUNE – създадена през 1947 година.

През последните години броят на овцете от породата Лакон във Франция е намалял от 1,2 – 1,3 млн. на 890 хил. броя. Tези овце се отглеждат в 2500 стада. Около 20% от тях се отглеждат в най-добрите (селекционни) стада, в които се извършва А контрола на продуктивните качества (по АС метод), 65% са във втората категория стада, в които се осъществява опростена D контрола, а останалите – в третата категория стокови стада, в които не се извършва контрола.

Докато през 1960 год. средната млечност от овцете от породата Лакон е била около 70 литра за доен период, то последните резултатите от контрола на млечната продуктивност при породата (2016 год.) показват средна млечност 317,9 l за 170 дневен доен.

Млечност на овцете от основните селекционни стада за 2017 година

Ферма „Верде фуудс“ ЕООД, гр.Съединение, обл. Пловдив

Дойна млечност – 299,1 литра за 166,4 дневен доен период

Максимална млечност – 463,2 литра

Среднодневна млечност – 2,994 литра

Максимална дневна млечност – 5,449 литра

Състав на млякото:

 • Мазнини – 7,5%
 • Протеин – 6,8%
 • Лактоза – 3,9%
 • Сухо вещество – 13,5%
 • Сух безмаслен остатък – 10,12

Ферма „Грата Комерс“ ЕООД, с. Пъстрогор, обл. Хасковска

Дойна млечност – 264,0 литра за 163,7 дневен доен период

Максимална млечност – 495,4 литра

Среднодневна млечност – 2,753 литра

Максимална дневна млечност – 4,082 литра

Състав на млякото:

 • Мазнини – 7,1%
 • Протеин – 6,0%
 • Лактоза – 4,0%
 • Сухо вещество – 18,2%
 • Сух безмаслен остатък – 10,6

Ферма ЕТ „М енд Б-Янко Митев“ , с. Воденичане, обл. Ямболска

Дойна млечност – 297,5 литра за 169,9 дневен доен период

Максимална млечност – 569,1 литра

Среднодневна млечност – 3,161 литра

Максимална дневна млечност – 6,175 литра

Състав на млякото:

 • Мазнини – 5,9%
 • Протеин – 5,4%
 • Лактоза – 4,7%
 • Сухо вещество – 17,2%
 • Сух безмаслен остатък – 11,2