ЗА ПОРОДАТА

Породата Лакон

Породата Лакон е създадена през 19 век, като създаването й е било продиктувано от необходимостта да се осигури достатъчно количество овче мляко за съществуващата в района на Рокфор млечна промишленост.

Организирана работа с породата Лакон е започнала през далечната 1902, а първата Племенна книга е заведена през 1942 година. Понастоящем селекционната дейност с породата се извършва от организацията UPRA LACAUNE – създадена през 1947 година.

През последните години броят на овцете от породата Лакон във Франция е намалял от 1,2 – 1,3 млн. на 890 хил. броя. Tези овце се отглеждат в 2500 стада. Около 20% от тях се отглеждат в най-добрите (селекционни) стада, в които се извършва А контрола на продуктивните качества (по АС метод), 65% са във втората категория стада, в които се осъществява опростена D контрола, а останалите – в третата категория стокови стада, в които не се извършва контрола.

Докато през 1960 год. средната млечност от овцете от породата Лакон е била около 70 литра за доен период, то последните резултатите от контрола на млечната продуктивност при породата (2016 год.) показват средна млечност 317,9 l за 170 дневен доен.

carte-lacaune1

Млечност на овцете от селекционните стада за 2022 година

Ферма „Верде фуудс“ ЕООД, гр.Съединение, обл. Пловдив

Дойна млечност – 288,1 литра за 220,44 дневен доен период

Максимална млечност – 463,2 литра

Среднодневна млечност – 1,31 литра

Максимална дневна млечност – 5,449 литра

Ферма „Грата Комерс“ ЕООД, с. Пъстрогор, обл. Хасково

Дойна млечност – 320,10 литра за 213,74дневен доен период

Максимална млечност – 495,4 литра

Среднодневна млечност – 1,50 литра

Максимална дневна млечност – 4,082 литра

Ферма ЕТ „М енд Б-Янко Митев“, с.Воденичане, обл. Ямбол

Дойна млечност – 356,73 литра за 214,19 дневен доен период

Максимална млечност – 569,1 литра

Среднодневна млечност – 1,7 литра

Максимална дневна млечност – 6,175 литра

Ферма ``Златна ферма `` ЕООД , гр. Златоград, обл. Смолян

Дойна млечност – 346,20 литра за 209,73 дневен доен период

Максимална млечност – 579,1 литра

Среднодневна млечност – 1,65 литра

Максимална дневна млечност – 6,375 литра