Развъдна дейност

Основни дейности, осигуряващи прилагането на Развъдната програма:

1. Идентификация и регистрация на животните
2. Контрол на произхода и продуктивните качества на животните
3. Отбор на мъжки и женски разплодни животни
4. Тестване на млади кочлета за целите на изкуственото осеменяване
5. Подбор на животни и съставяне на случни планове
6. Изкуствено осеменяване 

111
IMG_20210528_080818

Асоциацията за развъждане на породата Лакон в България изпълнява следните основни цели

  1. Повишаване обема на популацията и разширяване ареала на разпространение на породата Лакон в България при съхраняване и усъвършенстване на ценните й биологични свойства и продуктивни качества.
  2. Гарантиране породната чистота и цялостта на породата Лакон в България чрез изпълнение на Развъдната програма.
  3. Защита интересите на членовете на Асоциацията.
  4. Обединяване и подпомагане усилията и дейността на членовете на Асоциацията за повишаване на икономическата ефективност от отглеждането на овце от породата Лакон и за реализация на получената продукция.

За постигане на поставените цели Асоциацията за развъждане на породата Лакон в България изпълнява следните дейности:

  1. Поддържа на Национална родословна (племенна) книга на породата Лакон в България.
  2. Създава и поддържа на Зоотехнически регистри.
  3. Издава Зоотехнически сертификати за чистопородни животни от породата Лакон в България.
  4. Подпомага фермерите при създаване и водене на Дневници на стадата.
  5. Поддържа Информационна система с база данни за всички регистрирани и контролирани животни от породата Лакон в България за осигуряване на бърза и точна информация за своите членове.
  6. Подпомага производството, вноса и износа на висококачествен генетичен материал – разплодни животни, семенна течност и ембриони.
  7. Създава организация за разширяване на изкуственото осеменяване в популацията на породата Лакон в страната.
  8. Организира Национални и Регионални изложби за рекламиране и популяризиране на породата Лакон и търгове (аукциони) за продажба на разплодни животни.
  9. Участва при разработването и усъвършенстването на закони и нормативни уредби в областта на животновъдството, селекцията и репродукцията, както и всички други области, касаещи отглеждането на овце и производство на овцевъдни продукти.
  10. Организира обучения за повишаване квалификацията на своите членове, включително и с посещения за обмяна на опит в страната и чужбина.
  11. Организира участие на членовете на Асоциацията в специализирани форуми и семинари.

статуя
806352