ЧЛЕНОВЕ

№ по ред Име на земеделския производител Местонахождение град/село Област
1 Верде Фуудс ЕООД гр. Съединение Пловдив
2 ЗП Васил Чанев Вазов с. Огнен Бургас
3 ФОС М ООД с. Николаево Сливен
4 ЕТ М енд Б-Янко Митев с. Воденичене Ямбол
5 ЕТ Братя Николови – Христо Николов гр. Белене Плевен
6 Ферма ОВИС с. Дюлево Пазарджик
7 ГРАТАКОМЕРС ЕООД с. Пъстрогор Хасково
8 МАРСОФФАГРО ООД с. Строево Пловдив
9  ЗП Николай Цветанов Николов с. Масларево Велико Търново
10 АГРОЛАНД ООД гр. Хаджидимово Благоевград
11 ЗП Иван Кирилов Веселинов гр. Кресна Благоевград
12 Неси Агро ООД с. Сигмен Бургас
13 ЗП Мария Соснина гр. Сандански Благоевград
14 ЗП Антон Василев Василев с. Козаревец Велико Търново
15 ЗП Aтанас Георгиев Вършилов с. Брестник Пловдив
16 ЗП Веселин Атанасов Вършилов с. Брестник Пловдив
17 Лактан ЕООД с. Осойца София
18 Ферма Ловнидол с. Ловни дол Габрово
19 ЗП Иван Благоев Халачев гр. Добринище Благоевград
20 Макс Строй 91 ЕООД с. Копривлен Благоевград
21 ЗП Емил Динев с. Бозвелийско Варна
22 ЗП Иван Атанасов Димитров с. Болярци Пловдив
23 ЗП Тодор Славов Христов с. Проход Бургас
24 Мегастрой ООД с. Брезник Перник
25 ЗП Ремзие Ахмед Ахмед с. Дъскотна Бургас
26 ЕТ Красимир Шапков с. Устина Пловдив
27 ЗП Силвия Петрова Милчева с. Макариополско Търговище
28 ЗП Нено Петров Минковски с. Дъбене Карлово
29 Европаагро култури ЕООД гр. Обзор Бургас
30 Матанд ЕООД гр. Хаджидимово Благоевград
31 ЗП Георги Петров Георгиев с. Панаретовци Сливен
32 ЗП Нелифер Шабаналиева Садулова с. Крамолин Габрово
33 ЗП Янка Георгиева Попова с. Николаево Сливен
34 ЗППК Напредък-Батак с. Батак Велико Търново
35 ЕТ Асо – Христо Нанев с. Дюлево Бургас
36 ЗП Теодора Вълова с. Писарово Плевен
37 Идеа Фарм ЕООД с. Овчарово Добрич
38 ЗП Илия Янков Янков гр. Септември Пазарджик
39 ЗП Даниела Руменова Христова с. Българин Хасково
40 ЗП Михаил Димитров Михайлов с. Драчево Бургас